Chọn TUỔI XÔNG NHÀ 2018 cho người tuổi Tỵ công thành danh toại

15/01/2018

Tục xông đất là một tín ngưỡng bao đời nay của người Việt. Ở nhiều nơi, mọi người còn rất coi trọng tục lệ này bởi họ quan niệm rằng, nhờ “vía tốt” của người xông đất sẽ mang tới nhiều may mắt, cát lành cho họ trong suốt năm đó.

Chính vì thế, việc chọn người xông nhà không thể qua loa, tùy tiện. Ngoài yếu tố tuổi tác hợp mệnh, người được chọn xông đất cần đảm bảo các yếu tố như mặt mũi khôi ngô, sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc, tài chính khá giả, có tài có đức..

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho người tuổi Tỵ dựa trên các yếu tố chính, bao gồm Thiên can, Địa chi và Ngũ hành, sự hài hòa về âm dương của người tới xông đất với gia chủ và với lưu niên Mậu Tuất.

Căn cứ vào từng tuổi Tỵ phân chia theo ngũ hành nạp âm để chọn tuổi xông đất 2018 cho bản mệnh. Bao gồm các tuổi: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ và Quý Tỵ.

 1. Chọn tuổi xông nhà 2018 cho tuổi ẤT TỴ

Nên chọn các tuổi xông đất TỐT với gia chủ Ất Tỵ trong năm Mậu Tuất 2018 là:

Mậu Ngọ 1978 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Mậu Tý 1948 (Trung bình), Bính Thân 1956 (Trung bình), Tân Mão 1951 (Trung bình).

Tránh các tuổi xông đất XẤU với gia chủ Ất Tỵ trong năm Mậu Tuất 2018 là:

Đinh Mùi 1967 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu).
Xem chi tiết các giờ xuất hành hoàng đạo 2018

2. Xem tuổi xông đất năm 2018 cho tuổi ĐINH TỴ

Danh sách tuổi xông nhà 2018 TỐT với gia chủ Đinh Tỵ gồm có:

Mậu Ngọ 1978 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Trung bình).

Danh sách các tuổi xông đất 2018 XẤU với gia chủ Đinh Tỵ gồm có:

Canh Thìn 1940 (Xấu), Mậu Dần 1938 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu).

 Chọn tuổi xông nhà cho các tuổi khác tại Lịch 365!

3. Chọn tuổi xông nhà 2018 cho tuổi KỶ TỴ

Các tuổi xông đất 2018 TỐT với gia chủ Kỷ Tỵ là:

Bính Ngọ 1966 (Tốt), Mậu Ngọ 1978 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá).

Các tuổi xông nhà 2018 XẤU với gia chủ Kỷ Tỵ là:

Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Kỷ Mão 1939 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu).
Đừng bỏ lỡ xem Tử vi năm 2018 của tuổi Tị.

4. Chọn tuổi xông đất 2018 cho tuổi TÂN TỴ 

Những tuổi xông đất TỐT với gia chủ Tân Tỵ năm Mậu Tuất 2018 là:

Bính Ngọ 1966 (Tốt), Bính Tý 1996 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Mậu Ngọ 1978 (Trung bình)

Những tuổi xông đất XẤU với gia chủ Tân Tỵ năm Mậu Tuất 2018 là:

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Tân Tỵ 1941 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu).

 5. Xem tuổi xông nhà 2018 cho tuổi QUÝ TỴ

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ Quý Tỵ trong năm Mậu Tuất 2018 là:

Bính Ngọ 1966 (Khá), Nhâm Ngọ 1942 (Trung bình), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Tân Mão 1951 (Trung bình), Ất Mão 1975 (Trung bình), Tân Dậu 1981 (Trung bình), Canh Dần 1950 (Trung bình), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Mậu Ngọ 1978 (Trung bình), Canh Thân 1980 (Trung bình).

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ Quý Tỵ trong năm Mậu Tuất 2018 là:

Nhâm Dần 1962 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Canh Thìn 1940 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu).

 

LỊCH 365 Lưu ý: Nếu vì lý do nào đó như ở nơi sinh sống không có người hoặc gia đình người mà bạn dự định mời tới xông đất vừa có người mất..., người tuổi Tỵ có thể tìm những người có tuổi Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của mình, tránh các tuổi tương xung là được. Theo cách này, gia chủ tuổi Tỵ có thể chọn tuổi xông nhà 2018 bao gồm: Dậu, Sửu và Thân.

Bài viết khác