LƯU Ý: VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ VÀ HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP. BẠN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KHI BẠN HIỂU CÁC CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI C WNG NHƯ TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT. CHẤP NHẬN HỢP ĐỒNG NÀY.

1. CHÚNG TÔI KHÔNG THU THẬP BẤT K D DỮ LIỆU NÀO TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ DỮ LIỆU CÁ NHÂN nào, bao gồm tên, địa chỉ email, mục liên hệ, ảnh, tệp, địa chỉ thực, v.v ... tất cả thông tin được coi là dữ liệu có thể nhận dạng.

2. Ứng dụng cần được cung cấp một số quyền để:

+ BẢO QUẢN ĐỌC / VIẾT

Chúng ta cần sử dụng bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu ứng dụng, hình ảnh, âm thanh cho ứng dụng.

3. Truy cập trang từ bên thứ 3

Trong trường hợp ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi truy cập các trang từ bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web này dưới dạng dịch vụ cho người dùng. Những trang này có thể bao gồm thông tin và quảng cáo từ các công ty khác. Khi bạn nhấp và các liên kết này. Trong trường hợp bạn không muốn truy cập các trang này, bạn có thể rời khỏi ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập dữ liệu và không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba.

4. Trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung được cung cấp trong ứng dụng. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng của việc sử dụng kiến ​​thức trong ứng dụng cho bạn và cuộc sống của bạn. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất dữ liệu nào mà bạn thêm vào ứng dụng nếu điều đó xảy ra.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email

QUAY LẠI